ЗДО с. Лапаївка
 

     Одним із пріоритетних завдань у вихованні дітей всіх вікових груп та діяльності ЗДО залишається фізкультурно-оздоровча робота.

     Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі дошкільної освіти здійснюється відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України № 1/9 – 438 від 27.08. 04 р., а також Законами України: «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру», «Про охорону здоров’я”.

     В ЗДО добре знають, що успіх фізичного виховання залежить від правильної організації режиму дня, рухового, санітарно-гігієнічних режимів, усіх форм роботи з дітьми та інших чинників.

     Систематичне проведення різноманітних заходів із фізичної культури забезпечує реалізацію потреби дитини в руховій діяльності. Руховий режим упродовж дня, тижня визначається комплексно, відповідно до віку дітей. Оптимізація рухового режиму забезпечується шляхом проведення в ЗДО різноманітних рухових, спортивних ігор, вправ, занять з фізичної культури, самостійної рухової діяльності.

     Уся робота з фізичного виховання здійснюється з урахуванням стану здоров’я, рівня фізичного розвитку та підготовленості дітей під постійним медико-педагогічним контролем.

     Фізкультурно-оздоровча робота в ЗДО сприяє розвитку правильної постави дітей, правильної ходи та рухів, сприяє пропорційному розвитку тіла.

     Завдяки систематичній планомірній роботі з фізкультурно-оздоровчої роботи в ЗДО постійно зменшується кількість дітей з відхиленнями у фізичному розвитку.

 

 

Показники результативності фізкультурно-оздоровчої роботи ЗДО

 

 

№ п/п

 

Показник

 

Роки

 

 

2019

 

 

2020

 

2021

1

Кількість дитячих захворювань по ЗДО

 

63

75

78

 

2

 

Кількість днів пропущених по хворобі на одну дитину

 

Група

раннього віку

4

Група

раннього віку

5

Група

раннього віку

5

Дошкільні групи

2

Дошкільні групи

4

Дошкільні групи

2

 

3

 

Всього по ЗДО

 

6

 

 

9

 

7

 

Основні засоби фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми в ЗДО

 

№ п/п

 

Вид роботи, періодичність

 

Зміст роботи

 

1

Ранкова гімнастика (щоденно).

Підвищення функціональної діяльності організму дітей, працездатності.

2

Фізкультурні заняття (щоденно) 2 рази на тиждень за розкладом, 3 рази – під час прогулянок.

Основні джерела організованого систематичного навчання дошкільників фізичних вправ: коригувальна ходьба, комплекс загальнорозвиваючих вправ, основні рухи, рухливі ігри.

3

Прогулянка на свіжому повітрі (щоденно, до і після денного сну).

Влітку та навесні корисно до 5 хв. гуляти з дітьми під мокрими після дощу деревами, взимку – під засніженими.

4

Гімнастика пробудження (щоденно).

Засіб повільного виведення дитини із стану сну до активного ритму.

5

Денний сон (щоденно).

Із відчиненими фрамугами.

6

Фізкультурні розваги (1 раз на місяць) та свята (2 рази на рік).

Засіб створення позитивного сприймання фізкультурних занять, виховання бажання займатись спортивними вправами.

7

Фізкультурні хвилинки на заняттях (за потребою).

Різноманітні вправи для розширення грудної клітки, прогинання хребта з потягуванням.

8

Фізкультурні паузи між заняттями (за потребою).

3 – 5 вправ або рухливі хороводні ігри (8 – 10 хв.)

9

Дні здоров’я (1 раз на місяць).

Протягом дня активна діяльність дітей – заняття не проводиться.

10

Рухливі ігри (щоденно).

Ігри різного навантаження, ігри спортивного характеру. Під час прогулянок, ранкового прийому.

11

Самостійна рухова діяльність (щоденно).

У всіх вікових групах.

12

Загартовуючи процедури (щоденно).

Зміна комплексу 1 раз на квартал.

 

     Одним із методів оздоровчо-фізкультурної роботи є використання нестандартного фізкультурного обладнання під час різноманітних видів фізкультурної  роботи задля підвищення інтересу дітей до фізичної культури, стимулювання різноманітної рухової активності.

     З метою покращення якості фізкультурно-оздоровчої роботи в ЗДО питання з організації та проведення цієї роботи постійно розглядається на педрадах, педгодинах, батьківських зборах, під час проведення консультацій:

*   Запобігання перевтоми дітей в процесі навчання (педрада);

*   Сучасні пріоритети фізичного виховання (батьківські збори);

*   Шляхи оптимізації рухової творчості у фізичному вихованні (педрада);

*   Підготовка та проведення рухливої гри – організація і керівництво (консультація);

*   Фізкультурні розваги для дошкільнят (консультація).

     На заняттях з фізкультури педагоги здійснюють особистісно-орієнтований підхід, обирають ефективні способи організації дітей на занятті. Індивідуальний підхід вважають обов’язковим у своїй роботі. Тому на початку навчального року досконало вивчають стан здоров’я кожної дитини. Допомагає вихователям і антропометричні дані дитини, стан захворюваності, показники виконання (біг, стрибки, метання).

     У ЗДО батьків долучають до участі в освітньому процесі закладі дошкільної освіти, як пропаганди фізичної культури.

 

          Упродовж 2021 - 2022 н.р. в ЗДО належна увага приділялася формуванню у дошкільнят розуміння необхідності дотримання здорового способу життя та опанування практичних навичок. Педагогічний колектив рпосилено працював над визначенням пріоритетних напрямків фізичного виховання дітей:

*   вчити дбати про власне здоров'я;

*   формувати фізичні якості, навички володіння основними рухами;

*   виховувати у дітей інтерес до різних видів спорту, фізкультурних занять;

*   розвивати потребу у щоденній руховій діяльності;

*   формування у дітей здорового способу життя.

     Особливого значення надається оволодінню дітьми системою доступних знань про дотримання здорового способу життя (з цією метою проводяться 1 раз на тиждень в старших групах заняття з валеології), а також основ безпеки життєдіяльності в ЗДО.

     Одне з головних завдань ЗДО - створення умов  для правильного фізичного розвитку дитячого організму, для зниження дитячої захворюваності. Для розв'язання цих питань комплексно використовуємо як традиційні, так і нетрадиційні методи фізкультурно-оздоровчих заходів (обливання ніг водою після прогулянки літом).      З метою покращення якості фізкульткультурно-оздоровчої роботи в ЗДО питання з організації та проведення цієї роботи постійно розглядається на педрадах, педгодинах, батьківських зборах, під час проведення консультацій:

*   запобігання перевтоми дітей в процесі навчання;

*   сучасні пріоритети фізичного виховання;

*   фізичний розвиток дитини та шляхи його вдосконалення;

*   шляхи оптимізації рухової творчості дітей у фізичному вихованні;

*   підготовка та проведення рухливої гри - організація і керівництво;

*   фізкультурні розваги для дошкільнят.

     У процесі проведення занять з фізичної культури педагоги здійснюють особистісно-орієнтований підхід, обирають ефективні способи організації дітей на занятті. Індивідуальний підхід вважають обов'язковим у своїй роботі. Тому на початку навчального року досконало вивчаємо стан здоров'я кожної дитини, проведення антропометричних даних дитини, стан захворюваності, показники виконання основних рухів.

     З метою підвищення якості фізкультурно-оздоровчої роботи в ЗДО здійснюється контроль за:

*   плануванням фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми;

*   медико-педагогічний контроль;

*   створення умов для фізкультурно-оздоровчої роботи;

*   правильне ведення документації (загартування, листки здоров'я);

*   робота з батьками;

*   проведення спортивних розваг ы свят;

*   дотримання режиму дня;

*   заняття з валеології;

*   харчування;

*   динаміка фізичного розвитку дітей.

     У ЗДО батьків залучають до участі в освітньому процесі закладу освіти, як пропаганди фізкультурно-оздоровчої роботи.