ЗДО с. Лапаївка
Положення про психологічну службу системи освіти України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 СЬОГОДНІ  ПРО  МАЙБУТНЄ

 

     Найактуальніша проблема сьогодення – виховати підростаюче покоління фізично та психологічно здоровим. Цій проблемі приділено велику увагу в Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні. Одна з особливостей дитячої психології – орієнтування дитини на майбутнє.

     Минулого вже немає, а теперішнє миттєве. Все теперішнє, минуле особистості має сенс тільки як досвід або фундамент для майбутнього. Індивід може стати лише таким, яким він себе бачить у майбутньому. Тож робота практичного психолога проводиться за такими напрямками:

 1. Адаптація дітей до умов ЗДО.
 2. Діагностична робота.
 3. Розвивально-корекційна робота з дітьми, особливо з дітьми «групи ризику».
 4. Психологічна просвіта педагогічного колективу.
 5. Індивідуальне та групове консультування батьків.

     Робота проводиться у тісній взаємодії з вихователями груп та батьками вихованців.

Протягом вересня-листопада проводиться спостереження за дітьми раннього віку з метою визначення перебігу адаптаційного періоду та входження дитини до дитячого колективу.

     Під час спостереження звертається увага на емоційний стан, сон, апетит, розвиток комунікативних, ігрових навичок самообслуговування.

     На кінець адаптаційного періоду отримані такі результати:

 1. 68,8 % дітей раннього віку мають легку форму адаптації;
 2. 22,4% дітей мають середню форму адаптації;
 3. 8,8% дітей раннього віку мають важку форму адаптації.

     Аналізуючи спостереження в період адаптаційного процесу можна зробити висновки процес адаптації проходить значно легше в тих дітей, котрі мають добре сформовані певні навички предметно-ігрової діяльності, навички самообслуговування, комунікативні навички.

     Було проведено дослідження рівня розвитку інтелекту за шкалою розумового розвитку А.Біне – Т.Симона. У вивченні взяло участь 54 дитини.

     З них 29 – хлопчиків та 25 – дівчат.

     Результати дослідження виглядають так:

     Показник «вище норми», це діти у яких розумовий розвиток випереджає їх біологічний вік – мають 6 дітей (11,4%);

     «Норма» діти у яких розумовий розвиток відповідає біологічному віку – 40 дітей (73,4%).

     Показник «нижче норми» спостерігається у 8 вихованців (15,2%).

     «Групу ризику» становить дітей (10%) обстежених.

В результаті проведеної корекційно-розвивальної роботи можна зробити наступні висновки: відбулася корекція та усунення проблем у дітей, відбулося подолання проблем розвитку особистісної та комунікативної сфер у дітей, нормалізація емоційного стану, позитивні зміни у розвитку когнітивної сфери, схильність до експериментування, дослідництва, самоконтроль негативних емоційних станів, розвиток позитивної моделі поведінки.

     Проводилась систематична, цілеспрямована корекційно-відновлювальна робота психолога з дітьми, віднесеними до категорії групи ризику з тих чи інших підстав, і спрямована на специфічну допомогу цим дітям.

     Створення цілісної корекційно-розвивальної системи для дітей з особливостями у розвитку – складне завдання, що вимагає залучення різних фахівців. В умовах  ЗДО корекційна робота буде ефективною тільки в тому випадку, якщо вона здійснюється в комплексі, що включає педагогічну та психологічну корекцію.

     Практичним психологом приділялась належна увага консультативній та психологічно-просвітницькій роботі з батьками та з педагогічним колективом ЗДО.

 1. Виступи на педрадах за темами:
  1. міні-доповідь «Емоційно-вольова готовність старших дошкільників до навчання в школі»;
  2. практичні вправи «Розвиток емоцій» (використання рефлексії у роботі з педагогами).
 1. Виступи на батьківських зборах за темами:
  1. «Заклад освіти та сім’я: аспекти взаємодії щодо гармонійного розвитку особистості».
 1. Інформація на стенд «Поради психолога» та у групи:
  1. Проблеми адаптації дітей раннього та молодшого дошкільного віку до умов ЗДО та шляхи їх подолання.
  2. Дитячі страхи і їх профілактика.
  3. Звідки береться неслухняність.
  4. Щоб дитина росла вихованою.

КОНСУЛЬТАТИВНА  РОБОТА

 

 

 

Проблеми, з якими звертаються за консультацією до психолога

 

 

Батьки

(кількість звернень)

 

Вихователі

(кількість звернень)

1

Особливості розвитку дитини відповідного віку

1

1

2

Сімейні стосунки

1

 

3

Проблеми інтелектуального розвитку

1

 

4

Проблеми розвитку емоційно-вольової сфери дитини

 

 

5

Гіперактивність

 

 

6

Агресивність

2

 

7

Тривожність

 

 

8

Замкнутість

1

 

9

Стрес, втрата

 

 

10

Сексуальні проблеми

 

 

11

Проблеми поведінки та взаємодії

5

1

12

Готовність до школи

3

 

13

Адаптація до дитячого закладу

9

 

 

     Протягом навчального року на консультацію звернулось 25 осіб, з них 23 – батьки та 2 – вихователя. Це значно перевищує чисельний показник минулого року.

     Проблеми, порушені на консультаціях, мали в основному наступну спрямованість: поведінкову та адаптація до закладу освіти.

     В результаті виконаної роботи сталися істотні зміни, а саме: підвищення обізнаності батьків і педагогів у питаннях психічного розвитку дошкільників, підвищення рівня інформованості батьків, зацікавленості батьків у питаннях виховання дітей, досягнення взаєморозуміння про причини виникнення проблем та шляхів їх подолання, підвищення психолого-педагогічної компетентності педагогів і батьків.