ЗДО с. Лапаївка
Сторінка музкерівника

 

ХУДОЖНЬО-ПРОДУКТИВНА  ДІЯЛЬНІСТЬ 

ДІТЕЙ  ДОШКІЛЬНОГО  ВІКУ 

ПІД  ЧАС  ПРОВЕДЕННЯ  МУЗИЧНИХ  ЗАНЯТЬ

 

Музична діяльність має, насамперед, хвилювати дитину, приносити їй радість.

Лише у життєрадісній атмосфері створюється ситуація розвитку дітей.

Альсіра Легаспі де Арісменді

 

     Музика і радість, радість і музика – здавалося б, звичайні, на перший погляд, поняття. Та на практиці педагоги часто задаються питанням: що потрібно для того, щоб кожна зустріч із музикою була для дітей радісною та бажаною.

     Серед актуальних проблем сучасності на особливу увагу заслуговує питання зростання ролі музичного виховання дошкільників, у процесі якого відбувається їхнє становлення як особистості та формування свідомості, здатності до розуміння мистецтва музики. Музика є мовою серця, найніжніших почуттів, світу емоцій дитини. Вона дає поштовх для внутрішнього переживання й уяви. Увага дитини ніби зосереджується на предметах і явищах, які в новому світлі відкрила перед нею музика.

     Метою розробки Базового компонента дошкільної освіти є визначення вимог до змісту, рівня та обсягу дошкільної освіти, які є основою оцінки певного освітнього рівня, встановлення норм, які узгоджують інтереси дитини й потреби суспільства щодо освідченості особистості. У Базовому компоненті дошкільної освіти обсяг музичних знань, якими повинні оволодіти діти, міститься в освітній лінії «Дитина у світі культури», яка передбачає формування уявлення про красу в різних її проявах, ціннісного ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва, розвиток творчих здібностей, формування елементарних трудових, технологічних та художньо-продуктивних навичок, самостійності, культури та безпеки праці. Результатом оволодіння дитиною різними видами предметної та художньої діяльності є сформоване емоційно-ціннісне ставлення до процесу та продуктів творчої діяльності, позитивна мотивація досягнень, здатність орієнтуватися у розмаїтті властивостей предметів, розуміти різні способи створення художніх образів, виявляти інтерес до об’єктів, явищ та форм художньо-продуктивної діяльності, а також оволодіння навичками практичної діяльності, культури споживання.

     Основними показниками компетентності дошкільника у світі музики є обізнаність дитини із творами мистецтва, здатність створювати музичний образ, художньо-практична діяльність, дитяча творчість. Відповідно до Базового компонента дошкільної освіти випускники закладу освіти уміють слухати музику, визначати емоції та почуття, які вона передає, усвідомлюють виконавський характер твору; мають уявлення про інструментальні та вокальні музичні твори, відповідне виконавство; упізнають деякі твори з класичної, народної, вітчизняної та світової музичної спадщини, проявляють стійкий інтерес до різних видів музики (класичної, народної, сучасної), називають композиторів. Розрізняють та обговорюють своєрідність музичних жанрів: пісні, танцю, маршу – уміють порівнювати твори одного жанру.

     На завершення дошкільного віку діти володіють досвідом музичної імітації. Вони імпровізують пісенний, ігровий, танцювальний образи, уміють музично-пісенно-пластично оформляти гру, творити музику, отримувати задоволення від самовираження у діях під музику.

     Дотримання провідних педагогічних принципів та вимог під час організації музичних занять сприяє формування музичних умінь та навичок у дошкільників.