ЗДО с. Лапаївка
Річний звіти про діяльність закладу освіти

 

 

Додаток 2 до листа МОН

від ________ № ______

 

 

 

 


Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

2

3

8

9

0

4

2

7

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

17травня2021року№536

 

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЗА 2021 РІК

ФОРМА № 85-К

Подають:

Термін подання

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, структурні підрозділи юридичних осіб, фізичні особи-підприємці, основним видом діяльності яких є освітня діяльність у сфері дошкільної освіти -

Державна й наукова установа "Інститут освітньої аналітики"

непізніше,ніж28 лютого року, наступного за звітним

Державна наукова установа "Інститут освітньої аналітики" -

Міністерству освіти і науки України

непізніше,ніж01 квітня року, наступного за звітним

 

(річна)

За погодженням з Держстатом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Респондент:

Найменування/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності: Заклад дошкільної освіти                                с. Лапаївка_Зимноводівської сільської ради

Місце знаходження / Місце проживання: 81113, Львівська область Львівського району с. Лапаївка, вулиця Геофізиків, 15___________________________________________________________________

 


(поштовийіндекс,область/АвтономнаРеспублікаКрим,район,населенийпункт,вулиця/провулок,площатощо,

№ будинку/корпусу,№ квартири/офісу)

 

Розділ A. Загальна інформація

(необхідно позначитиÖ)

 

Тип закладу

Вид закладу

Заклад на кінець звітного року

Заклад засновано на власності

Тип респондента

дитячийсадок-1 ясла-садок -2     Ö  

ясла                      -3

інший                   -4

загального розвитку-1        Ö                             комбінований      -2

сімейний               -3

санаторний          -4

спеціальний          -5

працює   -0             Ö         

не працює з причин: перебуває на

капітальному

ремонті                         -1

не придатний для цільового

використання              -2

інше                              -3

державній                -1

комунальній -2    Ö  

приватній                 -3

корпоративній       -4

юридична особа -1Ö  відокремлений підрозділ юридичної особи- 2

структурний підрозділ юридичної особи- 3 фізична особа -

підприємець              -4

 

 

Розділ I. Кількість дітей у закладі на кінець звітного року


 

(осіб)

 

 

 

 

Код рядка

Кількістьдітейу закладі

З них кількість дітей, охоплених соціально- педагогічнимпатронатом

усього

з них дівчатка

А

Б

1

2

3

Усього

1000

160

84

 

у тому числі у віці до1 року

1100

---

---

 

від 1 року до 2 років

1200

---

---

 

від 2 до 3 років

1300

19

9

 

3 роки і старше

1400

141

75

 

З них діти, яким до 1 вересня наступного

1410

 

 

 

 

 

за звітним року виповниться       5 років

 

51

28

 

  6 років

1420

60

30

 

  7 років

1430

---

---

 

Із рядка 1000:

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

 

1500

---

---

 

діти з інвалідністю

1610

3

1

 

діти з особливими освітніми потребами з них:

 

1620

6

1

 

в інклюзивних групах

1630

6

1

 

в спеціальних групах

1640

---

---

 

в санаторних групах

1650

---

---

 

в групах загального типу

1660

151

83

 

діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи

1700

---

---

 

діти з числа внутрішньо переміщених осіб

1800

---

---

 

діти учасників бойових дій

1900

8

1

 

Розділ II. Наявність дітей у групах і місць на кінець звітного року

 

Код рядка

Кількість дітей, осіб

Кількість груп, од

Кількість місць, од

усього

знихувіці 3 роки і

старше

усього

знихдля

дітей у віці 3 рокиістарше

усього

знихдлядітей у віці 3 роки і старше

А

Б

1

2

3

4

5

6

Усі види груп

2000

 

6

5

115

100

утому числі

санаторні групи

 

2100

---

---

---

---

---

---

з них для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та вилікуваних від туберкульозу

 

 

2110

---

---

---

---

---

---

хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання

 

2120

---

---

---

---

---

---

захворюваннями

серцево-судинної системи

 

2130

---

---

---

---

---

---

Захворюваннями ендокринної системи

 

2140

---

---

---

---

---

---

хворобами органів травлення

2150

---

---

---

---

---

---

психоневрологічними захворюваннями

 

2160

---

---

---

---

---

---

іншими захворюваннями

2170

---

---

---

---

---

---

спеціальні групи

2200

---

---

---

---

---

---

з них для дітей з порушенням: слуху

 

2210

---

---

---

---

---

---

мови

2220

---

---

---

---

---

---

зору

2230

---

---

---

---

---

---

інтелекту

2240

---

---

---

---

---

---

опорно-рухового апарату

2250

---

---

---

---

---

---

затримкою психічного розвитку

2260

---

---

---

---

---

---

інклюзивні групи

2300

109

90

4

3

---

---

групи короткотривалого перебування

 

2400

---

---

---

---

 

групи з цілодобовим перебуванням дітей

 

2500

---

---

---

---

---

---

 

 

Розділ III. Кількість працівників закладу на кінець звітного року

 

Код рядка

Облікова кількість штатних працівників, осіб

Кількість посад, од

усього

з них

за штатним розписом

фактично зайнятих

жінки

особи у віці

особи, які мають освітній ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень)

до35 років

36 -

60

років

61рікі старше

молодший бакалавр, молодший спеціаліст

бакалавр, спеціаліст, магістр

 

 

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Усього

3000

37

33

2

26

9

9

18

45,23

44,93

у тому числі

педагогічний персонал

 

3100

17

17

2

14

1

2

15

19,18

19,18

з них

директори

 

3101

1

1

---

---

1

---

1

 

 

вихователі

3102

10

10

2

8

---

1

9

вихователі-методисти

3103

1

1

---

1

---

---

1

практичні психологи

3104

1

1

---

1

---

---

1

соціальні педагоги

3105

---

---

---

---

---

---

---

асистенти вихователів в інклюзивних групах

 

3106

1

1

---

1

---

---

1

інструктори з фізкультури

3107

---

---

---

---

---

---

---

музичні керівники

3108

1

1

---

1

---

---

1

керівники гуртків

3109

1

1

---

1

---

1

---

інший педагогічний персонал

 

3150

1

1

---

1

---

---

1

з них корекційні педагоги у складі:

 

3151

1

1

---

1

---

---

1

логопеди

3152

1

1

---

1

---

---

1

тифлопедагоги

3153

---

---

---

---

---

---

---

дефектологи

3154

---

---

---

---

---

---

---

сурдопедагоги

 

 

 

 

3155

---

---

---

---

---

---

---

медичний персонал

3200

1

1

---

---

1

1

---

 

 

технічний персонал

3300

19

15

---

12

7

6

3

 

 

Із рядка 3100:

- жінки

 

3400

 

 

 

 

- підвищили кваліфікацію з підтримки дітей з особливими освітніми потребами

 

 

 

3500

6

6

---

6

---

1

5

Розділ IV. Розподіл дітей у групах за мовами виховання на кінець звітного року

 

Код рядка

Кількість дітей, осіб

А

Б

1

усі мови виховання

4000

160

у тому числі українська

 

4010

160

російська

4020

---

англійська

4030

---

 

болгарська

4040

---

кримсько - татарська

4050

---

молдовська

4060

---

німецька

4070

---

польська

4080

---

румунська

4090

---

словацька

4100

---

угорська

4110

---

інша

4120

---

Розділ V. Відомості про матеріально-технічну базу закладу дошкільної освіти на кінець звітного року

 

Код рядка

Кількісне значення/обране значення

А

Б

1

Проектна потужність закладу, місць

5000

115

Чи здається частина площі в оренду(необхіднепозначити1або2) 1 - так; 2 - ні

5010

ні

Тип приміщень закладу

1-власні;2-орендовані;3-частково орендовані

5020

власні

Чиє в закладі:

(рядки5030-5070;5090-5130необхіднепозначити1або2)

 

1

Власна територія для організації прогулянок на свіжому повітрі 1 - так; 2 - ні

 

5030

так

Музична зала 1 - так; 2 - ні

 

5040

так

Фізкультурна зала 1 - так; 2 - ні

 

5050

так

Ресурсна кімната 1 - так; 2 - ні

 

5060

так

Басейн

1- так;2-ні

 

5070

ні

Опалення

1-централізоване або індивідуальне опалення; 2- пічне

 

5080

1

Каналізація 1- так;2-ні

 

5090

так

Водогін

1- так;2-ні

 

5100

так

З гарячою водою 1 - так; 2 - ні

 

5101

так

Пандуси та поручні 1 - так; 2 - ні

 

5110

ні

Ліфти (підйомники) 1 - так; 2 - ні

 

5120

ні

Спеціально обладнані туалетні кімнати для осіб з інвалідністю 1 - так; 2 - ні

 

5130

ні

Кількість поверхів в основній будівлі закладу, од

5140

2

До якого поверху є безперешкодний доступ осіб з інвалідністю 1 - перший; 2 - другий; 3 - третій

 

5150

1

Кількість окремих будівель, од

5160

---

з них

потребують капітального ремонту

 

5161

---

перебувають в аварійному стані

5162

---

 

 

Розділ VI. Відомості про використання сучасних інформаційних технологій на кінець звітного року

 

Кодрядка

Кількіснезначення/обране значення

А

Б

1

Кількість комп'ютерів у закладі, усього, од.

6100

1

з них

придбано за кошти бюджету

 

6110

1

не працюють

6120

---

термін придбання становить понад 5 років

6130

1

використовуються в управлінсько-господарській діяльності

6140

1

підключено до Інтернет

6150

1

підключено до Wi-Fi

6160

1

Кількість портативних комп'ютерів, ноутбуків, нетбуків, од

6170

2

Кількість планшетів, од

6180

---

Кількість інтерактивних комплексів, усього, од

6200

---

з них

проекторів та інтерактивних дошок

 

6210

---

проекторів з інтерактивним модулем

6220

---

інтерактивних дисплеїв

6230

---

Кількість засобів візуалізації(безінтерактиву),усього,од

6300

---

з них

проекторів

 

6310

1

телевізорів

6320

---

інше

6330

---

Кількість принтерів, од

6400

2

Швидкість фіксованого широкосмугового доступу до Інтернет:

(рядки6510-6540необхіднепозначити1або2)

 

6500

 

Х

до10 Мбіт/с

1-так;2 - ні

6510

---

від10до30 Мбіт/с

1-так;2- ні

6520

---

від30до100 Мбіт/с

1-так;2 - ні

6530

так

100ібільшеМбіт/с

1-так;2 - ні

6540

---

Швидкість безпроводового широкосмугового доступу до Інтернет:

(рядки6610-6640необхіднепозначити1або2)

 

6600

 

Х

до10 Мбіт/с

1-так;2 - ні

6610

---

від10до30 Мбіт/с

1-так;2 - ні

6620

---

від30до100 Мбіт/с

1-так;2 - ні

6630

так

100ібільшеМбіт/с

1-так;2 - ні

6640

---

 

 

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Місце підпису керівника (засновника) та / або особи,

Відповідальної за достовірність наданої інформації


Ольга Мота

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                 Ольга Мота

 

телефон: 0671981154    факс:______________________електронна пошта: lapsadok@gmail.сom

 

 

ЗВІТ

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

ЗА 2020 РІК

 

Подають:

Термін подання

 

юридичні особи

 

– Державна наукова установа «Інститут освітньої аналітики» до ІТС «ДІСО»

не пізніше

28 лютого

 

 

 

Респондент:

 

Найменування:  Заклад дошкільної освіти с. Лапаївка                          __________________________________

 

Місцезнаходження (юридична адреса): 81113,  Львівська область,  Львівський район_____________________

 

_______________________________с. Лапаївка, вул. Геофізиків, 15___________________________________

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,

_____________________________________________________________________________________________

№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): 81113_____________ 

 

__Львівська область, Львівський район, с. Лапаївка, вул. Геофізиків, 15_______________________________

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа  тощо,

_____________________________________________________________________________________________

№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)

 

 

Розділ А. Загальна інформація

(необхідно позначити V)

Тип закладу

Вид закладу

Заклад на кінець звітного року

Заклад засновано на власності

дитячий садок   – 1   

ясла-садок         – 2  ˅

ясла                  – 3  

інший                – 4  

загального розвитку   – 1  ˅

комбінований              – 2  

сімейний                     – 3  

санаторний                 – 4  

спеціальний                – 5  

працює                                  – 0  ˅

не працює з причин:

капітального ремонту          – 1  

непридатності для цільового

використання                       – 2  

з інших причин                     – 3  

державній          – 1  

комунальній      – 2  ˅

приватній          – 3  

корпоративній   – 4  

 

 

 стор. 2

 

Розділ I. Кількість дітей у закладі на кінець звітного року

 

(осіб)

 

Код

рядка

Кількість дітей у закладі 

Крім того, кількість дітей,

охоплених соціально-педагогічним патронатом

усього

з них

дівчатка

А

Б

1

2

3

Усього

1000

161

89

 

у тому числі у віці

до 1 року

1100

 

 

 

від 1 року до 2 років

1200

 

 

 

від 2 до 3 років

1300

 

 

 

3 роки і старше

1400

161

89

 

з них діти, яким до 1 вересня наступного

за звітним року виповниться

5 років

1410

57

31

 

6 років

1420

55

30

 

7 років

1430

 

 

 

Із рядка 1000 –

діти-сироти та діти, позбавлені

батьківського піклування

1500

 

 

 

діти з особливими освітніми потребами

1600

8

2

 

з них

діти з інвалідністю

1610

1

1

 

в інклюзивних групах

1620

8

2

 

діти, потерпілі від наслідків

Чорнобильської катастрофи

1700

 

 

 

 

Розділ II. Наявність дітей у групах і місць на кінець звітного року

 

 

Код

рядка

Кількість дітей, осіб

Кількість груп, од

Кількість місць, од

усього

з них

у віці 3 роки

і старше

усього

з них

для дітей у віці 3 роки і старше

усього

з них

для дітей у віці 3 роки і старше

А

Б

1

2

3

4

5

6

Усі види груп

2000

 

6

6

100

100

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

санаторні групи

2100

 

 

 

 

 

 

спеціальні групи

2200

 

 

 

 

 

 

з них для дітей з порушенням (заповнюється 1 раз на 2 роки: за 2018, 2020, 2022, …, 2030 роки)

слуху

2210

 

 

 

 

 

 

мови

2220

 

 

 

 

 

 

зору

2230

 

 

 

 

 

 

інтелекту

2240

 

 

 

 

 

 

опорно-рухового апарату

2250

 

 

 

 

 

 

затримкою психічного розвитку

2260

 

 

 

 

 

 

інклюзивні групи

2300

60

60

4

60

 

 

групи короткотривалого перебування

2400

 

 

 

 

 

групи з цілодобовим перебуванням дітей

2500

 

 

 

 

 

 

 стор. 3

 

Розділ IІІ. Кількість працівників закладу на кінець звітного року

 

 

Код

рядка

Облікова кількість штатних працівників, осіб

Кількість посад, од

усього

з них

за штатним розписом

фактично зайнятих

жінки

особи у віці

особи, які мають освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень)

до 35 років

60 років і старше

молодший бакалавр, молодший спеціаліст

бакалавр, спеціаліст, магістр

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

Усього

3000

38

34

2

8

17

21

45,43

45,18

у тому числі

педагогічний персонал

3100

17

17

2

1

2

15

19,53

19,53

з них

директори

3110

1

1

 

1

 

1

 

 

вихователі

3120

10

10

2

 

2

8

вихователі-методисти

3130

1

1

 

 

 

1

практичні психологи

3140

1

1

 

 

 

1

соціальні педагоги

3150

 

 

 

 

 

 

асистенти вихователів

в інклюзивних групах

3155

1

1

 

 

 

1

інший педагогічний

персонал

3160

3

3

 

 

 

3

технічний персонал

3200

21

17

 

7

15

6

25,90

25,65

Із рядка 3100 – жінки

3300

 

4

13

 

 

Розділ ІV. Розподіл дітей у групах за мовами виховання

на кінець звітного року

 

Назва мови

Код рядка

Кількість дітей, осіб

А

Б

1

Усі мови виховання

4000

161

у тому числі

українська

 

4010

161

російська

4020

 

англійська

4030

 

болгарська

4040

 

кримсько-татарська

4050

 

молдовська

4060

 

німецька

4070

 

польська

4080

 

румунська

4090

 

словацька

4100

 

угорська

4110

 

інша

4120

 

 

__Директор ЗДО с. Лапаївка______________________                                            ______Мота Ольга Степанівна____________

Місце підпису керівника (засновника) та/або особи,                                                                                                  (ПІБ)

відповідальної за достовірність наданої інформації                                                                                                                                 

_______________________________________________                                            _____Мота Ольга Степанівна_____________

                                                                                                                                                                       (ПІБ)

телефон: __2 698 123  факс: ______________________  електронна пошта: ___________lapsadok@gmail.com____________

 

 

 

 

 

 


Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

2

3

8

9

0

4

2

7

 

 

Державне статистичне спостереження

 

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується

статтею 21 Закону України "Про державну статистику"

 

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення

 

 

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

ЗА 2019 РІК

 

Подають:

Термін подання

№ 85-к

юридичні особи

 

територіальному органу Держстату

не пізніше

28 лютого

 

(річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держстату

16.07.2018 № 150

 

 

Респондент:

 

Найменування: заклад дошкільної освіти с. Лапаївка

 

Місцезнаходження (юридична адреса): 81113, Львівська область______________________________________

 

_____________Пустомитівський район, с. Лапаївка__________________________________________________

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,

_____________вул. Геофізиків, 15________________________________________________________________

№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): ___81113,_________

_____________Львівська область, Пустомитівський район___________________________________________

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа  тощо,

______________с. Лапаївка, вул.. Геофізиків,15____________________________________________________

№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)

 

 

Розділ А. Загальна інформація

(необхідно позначити V)

Тип закладу

Вид закладу

Заклад на кінець звітного року

Заклад засновано на власності

дитячий садок               – 1 

ясла-садок                     – 2  V

ясла                                – 3 

інший                            – 4 

загального розвитку   – 1  V

комбінований              – 2 

сімейний                      – 3 

санаторний                  – 4 

спеціальний                 – 5 

працює                                   – 0  V

не працює з причин:

капітального ремонту           – 1 

непридатності для цільового

використання                         – 2 

з інших причин                     – 3 

державній          – 1 

комунальній      – 2  V

приватній          – 3 

корпоративній   – 4 

 

Форма № 85-к (річна) – стор. 2

 

 


Форма № 85-к (річна) – стор. 3

 

 

 

Розділ ІV. Розподіл дітей у групах за мовами виховання

на кінець звітного року

 

Назва мови

Код рядка

Кількість дітей, осіб

А

Б

1

Усі мови виховання

4000

 

у тому числі

українська

 

4010

160

російська

4020

 

англійська

4030

 

болгарська

4040

 

кримсько-татарська

4050

 

молдовська

4060

 

німецька

4070

 

польська

4080

 

румунська

4090

 

словацька

4100

 

угорська

4110

 

інша

4120

 

 

_______________________________________________                                            _________________Мота О.С.____________

Місце підпису керівника (засновника) та/або особи,                                                                                                  (ПІБ)

відповідальної за достовірність наданої інформації                                                                                                                                

_______________________________________________                                            _________________Мота О.С.____________

                                                                                                                                                                       (ПІБ)

телефон: _______2698-123_______  факс: ______________________  електронна пошта: _______lapsadok@gmail.com____