ЗДО с. Лапаївка
Організація роботи з охорони праці в ЗДО

 

 

     Організація роботи з охорони праці в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) с. Лапаївка проводиться відповідно до Закону України «Про охорону праці», «Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти», що визначають єдину систему організації роботи з охорони праці. На підставі нормативних документів адміністрація закладу планує заходи щодо охорони здоров’я учасників освітнього процесу за напрямками:

*   охорона праці та безпека життєдіяльності; пожежна безпека, дитячий травматизм.

     З метою формування навичок здорового способу життя та запобігання порушень техніки безпеки працівниками закладу в річному плані роботи в розділі «Охорона життя і здоров'я дошкільників» плануються заходи щодо попередження дитячого травматизму в трьох напрямках:

*   із працівниками ЗДО; із вихованцями; з батьками.

     Щорічно на початку року видаються накази про закріплення відповідальних за:

*   роботу з охорони праці; роботу з пожежної безпеки; роботу з попередження дитячого травматизму.

     Проводиться системна робота щодо забезпеченню всіх служб ЗДО інструкціями з ОП, ПБ, які переглядаються, доповнюються у зв’язку зі змінами в нормативному законодавстві чи в умовах життєдіяльності ЗДО.

     Налагоджена робота щодо попередження дитячого травматизму з урахуванням сезонних явищ. Інструктажі з ОП, ПБ проводяться відповідно до плану та програми.

     Один раз на рік проводиться навчання з евакуації згідно «Інструкції дії персоналу в разі виникнення надзвичайної ситуації», яка щорічно складається з урахуванням кадрових змін. Вся документація з ОП, ПБ затверджена і погоджена відповідно до нормативних вимог.

     Навчання і перевірка з ОП, ПБ працівників ЗДО проводиться один раз на 3 роки, результати заносяться до посвідчення по перевірці знань з охорони праці.

     Результатом грамотної і професійної робот из питань ОП, ПБ є відсутність в навчальному році випадків дитячого травматизму.

     Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом працювали над впровадженням державної політики в галузі охорони праці, яка базується на принципі пріоритету життя і здоров'я учасників освітнього процесу.

     На виконання вимог чинного законодавства з питань охорони дитинства і захисту прав малолітніх в річному плані роботи передбачені та розглядаються питання на педагогічних радах, Раді закладу, на загальних батьківських зборах, на загальних зборах колективу, на нарадах при директорі. Крім того, більша частина питань вирішується оперативно по мірі виникнення (за ініціативи батьків та співробітників).

     З метою поліпшення якості освітньо-виховного процесу з дітьми дошкільного віку з питань особистої безпеки та захисту дітей, пропаганди здорового та безпечного способу життя серед дітей та батьків, вироблення у дошкільнят умінь та навичок щодо захисту свого життя і здоров’я під час воєнного стану проведено семінар-практикум «Захисти себе сам» з участю працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, які не тільки вдало підібрали демонстраційний матеріал, але й провели годину спілкування на тему «Бережемо життя дітей», «Види небезпечних ситуацій, які загрожують дитині та правила поведінки в НС». Проведено вікторину «Захисти себе сам», моделювання ситуації «Допоможи собі і товаришу».

     Значна увага протягом року приділялась питанням протидії булінгу, проводилась роз’яснювальна робота серед батьків.

     Моральне та матеріальне стимулювання педагогічних працівників, вихованців та організація їх відпочинку та оздоровлення.

     Адміністрація закладу дошкільної освіти докладає належних зусиль для покращення оплати праці обслуговуючого персоналу. Робота зі створення належних умов для праці педагогів та обслуговуючого персоналу у закладі дошкільної освіти проводиться постійно та систематично. Керівництво закладу працює у постійному співробітництві з первинною профспілковою організацією, відповідно до коллективного договору.

     Для стимулювання професійної діяльності педагогічних працівників за зразкове виконання своїх обов'язків, тривалу і бездоганну працю, новаторство в роботі та за інші досягнення застосовувались заохочення, передбачені Правилами внутрішнього трудового розпорядку в ЗДО.