ЗДО с. Лапаївка
Сторінка вчителя-логопеда


Документація у логопедичному кабінеті

 

Корекційно-педагогічна діяльність учителя-логопеда регламентується нормативно-правовими документами різного рівня: загальнодержавного, регіонального та локального. Ділова документація ведеться вчителем-логопедом виключно державною мовою.

Документально-матеріальну базу логопедичного кабінету можна розподілити за такими категоріями:

I. Нормативно-правова.

II. Навчально-методична.

III. Матеріально-технічна.

IV. Обліково-статистична.

 

Учитель-логопед керується у своїй діяльності нормативно-правовими документами:

 

1. Конвенцією «Про права дитини», Конституцією України, Законом України «Про освіту», Законом України «Про дошкільну освіту», Законом України «Про охорону дитинства».

2. Наказом Міністерства освіти і науки України від 13.05.1993 №135 «Положення про логопедичні пункти системи освіти»,

3. Наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 27.03.2006 №240/165 «Про затвердження порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу»,

4. Наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128 «Про затвердження нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу»,

5. Наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.10. № 1055 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів»,

6. Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 27.03.2006 № 240/165 «Про порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу»,

7. Наказом Міністерства освіти і науки України від 27.11.2007 № 104 «Про забезпечення прав дітей-інвалідів та дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку»,

8. Листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.07.2011 № /9-552 «Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку у дошкільних навчальних закладах».

         Вчитель-логопед відноситься до категорії вчителів-дефектологів, рівень професіоналізму яких, повинен відповідати кваліфікаційним вимогам даної категорії педагогічних працівників Типове положення про атестацію педагогічних працівників зі змінами і доповненнями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.12.11 №1473 «Про затвердження змін до «Типового положення про атестацію педагогічних працівників».

 

План взаємодії вчителя-логопеда з учасниками корекційно-педагогічного процесу.

Перспективний тематичний план взаємодії спеціалістів.

Звіт учителя-логопеда за навчальний рік.

      В процесі виконання роботи було визначено, що логопедичний кабінет створюється при шкільному навчальному закладі. Кабінет взаємодіє з установами та організаціями, які здійснюють інформаційно-методичне забезпечення шкільної освіти.

Метою діяльності логопедичного кабінету є своєчасне виявлення і попередження мовленнєвих порушень у дітей шкільного віку

     Кабінет створюється з метою забезпечення сприятливих умов для вдосконалення педагогічного процесу, стимулювання діяльності вчителя-логопеда, підвищення ефективності та якості корекційного навчання, методичного та професійного рівня вчителя-логопеда, зосередження наочного, дидактичного матеріалу, методичної літератури, технічних засобів, відповідальних завданням корекційно-розвивального навчання.

      У логопедичному кабінеті проводяться заняття з розвитку фонематичного сприйняття, збагачення словникового запасу, формування вміння будувати граматично правильно оформлені речення, розвитку зв'язного мовлення, активізації та розвитку психічних процесів (уваги, пам'яті, мислення), формування правильного дихання, регулювання сили голосу (для дітей зі стертою формою дизартрії), вдосконалення дрібної моторики, профілактики мовленнєвих порушень у дітей молодшого шкільного віку.

       Важливо створити комфортну навчально-ігрову обстановку приміщення допоможуть: дотримання певного (єдиного) стилю, нестандартне дизайнерське рішення (використання безлічі деталей для гри і навчання, органічно вбудованих в інтер'єр кабінету); різнобарвне кольорове оформлення, яке налаштовує на позитивне сприйняття навчальної інформації; застосування в оформленні живих рослин; наявність в оформленні кабінету деталей, які позитивно впливають на емоційний стан учасників освітнього процесу тощо.

       Було визначено, що обов’язково в кожному логопедичному кабінеті та наявність куточка індивідуальної корекції мовлення. Тут має бути присутнім велике овальне дзеркало, під ним — плакат із зображенням основних артикуляційних вправ, пісочний годинник для контролю над часом і іграшка-диктофон (найчастіше вона представлена у вигляді папуги), за допомогою якої малюк зможе контролювати правильність своєї вимови самостійно.

       Дидактичні засоби корекційно-освітнього процесу включають навчальні програми, матеріали, що розширюють і доповнюють програму, календарні, перспективні, тематичні, індивідуальні плани, індивідуальні програми розвитку, мовленнєві карти, роздавальні та тематичні матеріали по всіх розділах програми з урахуванням вікових вимог на полісенсорній основі, іграшки, настільні розвиваючі ігри для дітей різних вікових груп, що сприяють корекційно-освітньому процесу на полісенсорній основі.

       До використання обладнання у логопедичного кабінету необхідно дотримуватись санітарно-гігієнічних норм і техніки безпеки.

       Корекційно-педагогічна діяльність учителя-логопеда регламентується нормативно-правовими документами різного рівня: загальнодержавного, регіонального та локального.

       Вчитель-логопед відноситься до категорії вчителів-дефектологів, рівень професіоналізму яких, повинен відповідати кваліфікаційним вимогам даної категорії педагогічних працівників Типове положення про атестацію педагогічних працівників зі змінами і доповненнями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.12.11 №1473 «Про затвердження змін до «Типового положення про атестацію педагогічних працівників».

 

 

 

Аналіз результативності роботи вчителів-логопедів ЗДО с. Лапаївка

        Упродовж навчального року у закладі дошкільної освіти с. Лапаївка діти, які мають вади мовлення, охоплені корекційною логопедичною роботою в спеціальних групах. У вересні проведено комплексне логопедичне вивчення всіх сторін мови дітей – логопатів. Діти діляться на підгрупи за діагнозом та рівнем мовленнєвого розвитку.

         На кожну дитину заведена картка мовленнєвого розвитку, згідно з якою складається план індивідуальної роботи з корекції всіх сторін мовлення, психічних процесів, дрібної моторики м’язів пальців рук та загальної моторики.

        Єдиний перспективний план корекційної роботи складається на весь період навчання. Навчальний рік поділяється на три періоди. У кінці кожного періоду проводиться аналіз індивідуально-корекційної роботи з дітьми,  результати якого фіксуються у відповідній книзі.

         Упродовж року проводяться індивідуальні та фронтальні заняття з уточнення правильної артикуляції звуків, з розвитку фонематичних процесів, з підготовки дітей до аналізу та синтезу звукового складу слова, з розвитку лексико-граматичної та синтаксичної сторони мовлення. Заняття мають чітку комунікативну спрямованість. Елементи мовної системи, які засвоїли діти,  включаються безпосередньо в спілкування.

         Важливо навчити дітей застосовувати мовні вміння в нових ситуаціях, творчо використовувати отримані навички в різних видах діяльності.

         Для проведення корекційної роботи створені логопедичні куточки у групах, в достатній мірі укомплектовані навчально-дидактичним матеріалом, індивідуальними допоміжними засобами (дзеркала, зонди РАУ, тощо).

         На кожну дитину заведено зошит для домашніх завдань, в якому записуються вправи та завдання. Це дає змогу співпрацювати з батьками дітей-логопатів та здійснювати контроль за виконанням поставлених завдань.

         Протягом року проводяться зустрічі з батьками, індивідуальне консультування, надаються рекомендації та поради. Вчителі-логопеди проводять загальні консультації на батьківських зборах, підгрупові та індивідуальні – за запитом батьків.

         Постійно ведеться просвітницька робота серед вихователів ЗДО. Підготовлені та проведені консультації для вихователів: «Чому важливо розвивати психічні процеси», «Фонематичний слух – основа правильного мовлення», «Про порядок написання педагогічної характеристики на дітей, які мають пройти психолого-педагогічне вивчення фахівцями ІРЦ», «Основні напрямки корекційно-розвиткової роботи з дітьми із діагнозом ЗНМ, І (ІІ, ІІІ) рівень».

         У листопаді – вчитель-логопед та вихователі старшої групи для дітей з ЗПР провели відкрите фронтальне заняття на тему «Гармонійна співпраця вчителя-логопеда з вихователями логопедичних груп».

         З метою підвищення професійної майстерності вчителі-логопеди ЗДО проходять курси підвищення кваліфікації при ОІППО м.Львова.