ЗДО с. Лапаївка
Соціальний захист працівників

 

 

       У закладі дошкільної освіти здійснюється соціальний захист працівників. Між адміністрацією і трудовим колективом складений Колективний договір. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин. Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються. Зимноводівська сільська рада вчасно виплачує заробітну плату і аванс, всі педагоги отримують доплату за вислугу років та престижність праці. Всі працівники ЗДО отримали грошову винагороду у розмірі  до посадового окладу до Дня працівників освіти та премію до Різдвяних свят у розмірі до посадового окладу. Також  Зимноводівська сільська рада своєчасно виплачує у розмірі посадового окладу всім  працівникам матеріальну допомогу на оздоровлення до щорічної основної відпустки.

      Профспілковий комітет ЗДО приймає участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці в роботі комісії з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці. Також здійснює громадський контроль за охороною праці в особі своїх вибраних представників. Забезпечене соціальне страхування всіх працівників від нещасних випадків, професійних захворювань. Вчасно проводиться виплата з фонду соціального страхування за період тимчасової  непрацездатності працівників. Всі працівники ЗДО проходять медичний огляд два рази на рік, про що свідчить наявність санітарних книжок з відміткою про допуск до роботи.