ЗДО с. Лапаївка
Навчальний процес

     Освітня робота педагогічного колективу ЗДО с. Лапаївка спрямована на виконання вимог Закону України «Про дошкільну освіту» та БКДО, на створення сприятливих умов для розвитку, самореалізації кожної дитини, формування її компетентності та цілісного ставлення до світу, до самої себе, Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

     Головне призначення ЗДО – виростити дитину щасливою. Наша мета створити сприятливі умови для розвитку у дошкільнят системи ціннісних ставлень до світу та самих себе. Пріоритетним напрямком роботи закладу освіти с. Лапаївка – виховання фізично- здорової та духовно- багатої особистості на засадах національної культури, надбань народної педагогіки та християнської етики.

     Зусилля колективу ЗДО спрямовані на подальше удосконалення освітньо-виховного процесу на основі диференційованого підходу до діяльності дошкільнят та розвитку творчості вихователів.

     Поглиблено вивчається проблема громадянського виховання дошкільнят. Наші педагоги використовують різні напрямки роботи з дітьми, доцільно поєднують традиційні та нетрадиційні підходи в освітньо-виховній роботі. Та ефективно їх застосовують.

    Вихователі: Максимович М.М., Рига Л.Ф., Макаревич Н.І., Сидор О.І.,

Решетняк М.Я. творчо підходять до застосування готових методик, розробок, апробації, впровадження власних.

     Освітній процес в ЗДО здійснюється за допомогою спеціально організованого навчання в формі занять різного типу. Фронтальні, групові, індивідуально-групові, індивідуальні, спільна діяльність дорослого та дітей в повсякденному життя протягом дня, де дорослий під час спілкування з дітьми запрошує їх до активної діяльності, показує власний приклад, враховує дитячу ініціативу під час самостійної діяльності дітей, яка забезпечується розвивальним, предметним середовищем, яке змінюється у відповідності до дитячих інтересів.

Різноманітність форм організації змісту освітнього процесу та взаємодії дорослого з дітьми забезпечує його результативність.

     Заслуговує на увагу тематичний підхід у плануванні освітньо-виховної роботи всіма педагогами ЗДО, який дає можливість педагогам проявляти творчість, впроваджувати інноваційні методи роботи, добиватися високої результативності роботи, здійснювати індивідуальний підхід.

     Вдосконалюється впровадження елементів християнського виховання в освітньо-виховний процес ЗДО. Педагоги вміло вводять дітей у систему християнських цінностей: добра, любові, милосердя, залучаючи при цьому не тільки до духовних традицій українського народу, але й формують у дітей дошкільного віку основи моральної поведінки, допомагаючи пізнавати навколишній світ. Безперечним здобутком слід вважати новаторський пошук у творчому виступі колективу «Передноворічного ярмарку» для дошкільних працівників м. Керчі, та семінару-практикуму «Стежиною духовності» для педагогічних працівників дошкілля Пустомитівщини.

     На основі принципів «Декларації прав дитини» значна увага приділяється формуванню у дошкільнят первинних уявлень про права кожної дитини. Заслуговує уваги новаторський пошук, продемонстрований в творчій доробці «Право дитини на щастя». Включає в себе три частини:

  1. Організація роботи з педагогічним колективом з питань правового виховання дітей дошкільного віку (різноманітні форми роботи: тести, інтелектуальні ігри та ділові ігри, та ін.)
  2. Правове виховання дітей в ЗДО (перспективне планування, різноманітні види ігор та вправ, конспекти занять, сценарії свят та розваг, посібники та дидактичний матеріал, який можна використовувати в різних варіантах як на заняттях, так і в повсякденному житті).
  3. Робота з сім’єю з даної проблеми (анкети, пам’ятки, тести, ігри-вправи, завдання для спільної роботи батьків з дітьми).

      Актуальними у освітньо-виховному процесі закладу дошкільної освіти залишаються і такі традиційні напрямки, які сприяють здійсненню системного підходу до формування цілісної дитячої особистості: фізичне, розумове, естетичне, моральне, трудове виховання..

     Пріоритетним напрямком в роботі було фізичне виховання, зміцнення здоров’я кожної дитини через використання ефективних фізкультурно-оздоровчих заходів на основі диференційованого підходу. Створені прекрасні умови для проведення фізкультурно-оздоровчої роботи, розроблено комплекси загартовуючих процедур, використовуються різні види рухової діяльності. Особливе місце посідають фізкультурні свята і розваги «Ми козацького роду», спортивні змагання, семінари-практикуми,удосконалення освітньо-виховної роботи з дітьми дошкільного віку шляхом використання нетрадиційних форм роботи з фізичного виховання. Без сумніву можна сказати, що такі заходи сприяють зміцненню фізичного здоров’я дітей, виховують не лише у них, але й у батьків звичку до здорового способу життя.

   Відомо, що здоров'я дитини безпосередньо залежить від її внутрішнього психологічного стану. Саме над такою проблемою працює практичний психолог Мисник Т.Ю. Вона проводить аутотренінги, психогімнастику для зняття нервово-емоційного напруження у дітей, успішно використовуючи корекцію емоційних розладів дитини методом психотерапії на піску.

     Вчитель-логопед ЗДО Бардин У.Р. успішно реалізує основні завдання освітньо-виховної та корекційно-відновлювальної роботи з дітьми з вадами мовлення.

     На базі ЗДО працює «Школа педагогічної майстерності» (керівник Мота О.С.) для дошкільних працівників Пустомитівського району. Основні завдання засідань «Школи педагогічної майстерності» спрямовані на вирішення проблеми розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку, оновлення змісту, форм і методів освітнього процесу в ЗДО.

     Вся освітня діяльність закладу освіти спрямована, насамперед, на розвиток інтелектуальних здібностей кожної дитини шляхом активного використання логічних ігор та вправ, чуттєвого сприймання дошкілля.