ЗДО с. Лапаївка
Педагогічний колектив

         

 

         Педагоги ЗДО с. Лапаївка – люди творчі, з яскраво вираженим новаторським духом, які завжди першими сприймають нове. Ця категорія педагогів здатна розв’язати нестандартні завдання. Вони не лише сприймають нововведення, освоюють їх, а й самі є активними творцями, розробниками педагогічних інновацій, творчих виступів, ідей. В їх творчих доробках багато цікавих програм, розробок, які ретельно використовуються в практичній діяльності педагогічного колективу ЗДО.

         Однак, не увесь педколектив складається винятково із спільників і послідовників, і це добре, оскільки це позбавляє змоги мати альтернативні пропозиції, конструктивну критику.

Одностійність може стати джерелом помилок.

 

         З-поміж особистісних якостей педагогів ЗДО особливе значення мають самостійність, ініціативність, працелюбність, готовність до інтелектуального ризику, цілеспрямованість, наполегливість.

 

В своїй роботі вихователі використовують передовий досвід колег області, району,

удосконалюють методику навчання і виховання дітей, методичні доробки творчих груп

застосовують в практику роботи.

         Довільно володіють методикою проведення занять, завжди сумлінно готуються до різного виду діяльності дітей. Підвищують свій професійний рівень, проходячи курси підвищення кваліфікації. Все це підвищує результативність педпроцесу, навченості й вихованості дітей ЗДО.

         Пріоритетом в роботі ЗДО є організація педагогічного колективу щодо активізації

громадянсько-національного виховання дітей.

         З огляду на те, що нині питання громадянського виховання молодого покоління стають

надзвичайно актуальними, педагоги нашого ЗДО ставлять собі за мету створити умови для

формування особистості маленького громадянина України, якому притаманні громадянська культура, усвідомлення цінності свобод, прав людини та виконання ним обов’язків, відповідальність, готовність до активної участі у громадянському житті.

 

     Опрацювавши Концепцію громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, наш педагогічний колектив дійшов висновку, що громадянське виховання у ЗДО має три основні аспекти (складові): патріотичний, правовий та моральний. Розроблено методичні заходи для педагогів та низку занять для дошкільнят усіх вікових груп, роботу з батьками які були сконструйовані педагогами нашого ЗДО з урахуванням усіх трьох аспектів згідно з Концепцією.

 

     Аналізуючи зміст освітнього процесу, слід зазначити наступне: зроблено добірку навчально-методичної літератури з проблеми правового виховання дошкільнят та папок з матеріалами, зібраними для використання при проведенні занять та інших право освітніх заходів, оформляються виставки літератури та ін. Серед цих матеріалів необхідно виділити сценарії проведення конкурсів на правову тематику для дітей, інформація загально розвиваючого характеру. Також є розробки тренінгів для батьків, практикумів, групових занять та досвід роботи вихователів закладу з різних питань.

         Заслуговують на увагу авторські розробки вихователів щодо право виховної роботи з дошкільниками та батьками, наприклад, «Робота з батьками по правовому вихованню дошкільнят з використанням нетрадиційних форм і методів виховання» вихователь Рига Л.Ф., заняття «Правове виховання дошкільнят» вихователь Макаревич Н.І. тощо. На допомогу вихователям сформовано папки: «Патріотичне виховання дошкільників»; «Екологічне виховання дошкільників»; «Безпека життєдіяльності дитини»; «Морально-етичне виховання»; «Валеологічне виховання»; «Львів – рідне місто моє»; «Національні символи» тощо.

          Педагогічним колективом систематично спрямовується зусилля на пошук та впровадження нових форм і підходів до організації правовиховної роботи з дошкільнятами та їх батьками, забезпечується творчий та конструктивний підхід до організації такої роботи, накопичується певний позитивний досвід, розробляються методичні рекомендації.