ЗДО с. Лапаївка
Дошкільна освіта в умовах децентралізації ЗДО с. Лапаївка

Інформація

«Дошкільна освіта в умовах децентралізації ЗДО с. Лапаївка»

     Особливістю управління системою дошкільної освіти в умовах децентралізації є повноваження органів місцевого самоврядування створювати можливості розвитку дошкільної освіти відповідно до потреб та запитів населення на забезпечення виконання державної політики в галузі дошкільної освіти, утримання та розвитку мережі ЗДО на власній території, що  дає можливість підвищити якість дошкільної освіти відповідно до державних стандартів, створення належних умов для функціонування дошкільного закладу.

     Відсоток охоплення дошкільною освітою в ЗДО с. Лапаївка зараз з 70,5% - 95%.

     У ЗДО цільова Програма розвитку дошкільної освіти передбачає забезпечення високоякісної дошкільної освіти і розглядається як пріоритетне завдання сьогодення.

     У ЗДО с. Лапаївка, з метою підготовки дітей до навчання  в школі, практичним психологом, вихователем-методистом, вихователями проводиться моніторинг готовності до шкільного навчання, відповідно до програми «Українське дошкілля» та програми розвитку дитини старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

     Методичний кабінет ЗДО с. Лапаївка посилено працює над реалізацією проблеми «Вдосконалення професійної педагогічної майстерності педагогічних працівників ЗДО в умовах безперервної освіти». Методична робота методичного кабінету з педкадрами ЗДО будується на основі діагностики, аналізу інформації про стан професійної компетентності вихователів, їх потреб і складнощів, що виникають у процесі роботи. За допомогою діагностування моделюється структура, зміст і форми освітньої діяльності. Зміст реалізується через проблеми педагогічного та освітнього моніторингу, завдання яких полягає у формуванні творчого, самодостатнього педагога з розвиненими дослідницькими навичками, мета їх – досягнення вихователями вершин педагогічної майстерності.

     Тематичне вивчення, атестація, бесіди, опитування, анкетування визначили необхідність організації таких форм роботи: наради директорів ЗДО, семінарів-практикумів для педагогічних працівників ЗДО, майстер-класів, колективних переглядів освітньої діяльності.

Організовано роботу творчої групи із проблеми «Створення системи безперервного

навчання», що забезпечує ефективний поступальний розвиток дитини, її успішне навчання і виховання на основі зв’язку із узгодженості компонентів освіти.

     Таким чином, у ЗДО створено всі умови для розвитку творчого потенціалу педагогів. Тематика методичних заходів різноманітна і відповідає запиту вихователя, базується на підставі результатів контролю освітньо-виховного процесу та річних завдань. Всі форми методичної роботи мають науково-методичний і пізнавальний характер, сприяють розвитку творчості педагогів, підвищення рівня їх інноваційної компетенції. Робота в ЗДО будується на діагностичних засадах, диференціації освітнього рівня, досвіду, професійних запитів кожного педагога, передбачені в річному плані роботи. Питання діяльності ЗДО постійно розглядається на нараді директорів ЗДО відділу освіти, молоді та спорту Зимноводівської сільської ради «Стан сучасної системи дошкільної освіти», «Проведення атестації педагогічних працівників ЗДО». Проводиться належна робота з організації сучасного освітнього процесу, створення розвивального середовища, належна увага приділяється інформаційному забезпеченню процесу навчання, яке є не самоціллю, а виступає для дітей засобом оволодіння наукою та мистецтвом повноцінного життя, розгортання особистісного буття в єдності з іншими сферами життєдіяльності.

     Освітньо-виховний процес у ЗДО забезпечується кількома пріоритетними напрямками: гуманітарний, фізкультурно-оздоровчий, народознавчий. З метою розвитку творчих здібностей та виховання духовності у дошкільнят, реалізації їх потенційних можливостей організовано гурткову роботу «Народознавство на засадах християнського виховання».

     Заслуговує на увагу адміністративно-господарська діяльність, зміцнення матеріально-технічної бази ЗДО є необхідною умовою для організації освітньої діяльності закладу. ЗДО повністю укомплектований педагогічними кадрами з спеціальною педагогічною освітою та обслуговуючим персоналом відповідно до штатного розкладу. ЗДО вчасно поповнюється засобами гігієни, миючими та дезинфікуючими середниками, антисептиками. Зимноводівська сільська рада надає належне фінансове забезпечення у відновленні, зміцненні та модернізації матеріально-технічної бази. Постійно і систематично виділяються кошти на придбання твердого та м’якого інвентаря у відповідності до потреб:

  • групових меблів,
  • обладнання педагогічного процесу,
  • меблями для кабінету гурткової роботи,
  • меблями та необхідного обладнання (кольоровий принтер, ламінатор) для комп’ютерного кабінету,

     Адміністрація та ПК здійснюють оптимальний та адміністративний контроль за виконанням Правил внутрішнього трудового розпорядку, створенням всіх необхідних умов для збереження фізичного, психічного та морально-естетичного здоров’я дітей у ЗДО.

     Проблема організації харчування дошкільнят в ЗДО знаходитьсяч на постійному контролі відділу освіти, молоді та спорту Зимноводівської сільської ради, керівника, медичних сестер ЗДО. Щомісячно проводиться моніторинг виконання норм харчування дітей у закладі дошкільної освіти. Організація харчування дітей у ЗДО здійснюється відповідно до норм харчування дітей, затверджених Постановою КМ України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах». У закладі дошкільної освіти обладнані медичні кабінети які поповнені медичним обладнанням, інструментарієм та забезпечені медикаментами. У ЗДО харчоблок обладнаний необхідним технологічним устаткуванням, придбаними новими холодильниками, портужною духовою шафою, кухонним комбайном, потужною електром'ясорубкою, тощо. Фінансування ЗДО с. Лапаївка впродовж перебування в Зимноводівській територіальній громаді, сприяє вирішенню проблем матеріально-технічного забезпечення, забезпечення меблями, твердим і м'яким інвентарем, технологічним, холодильним, побутовим обладнанням, іграшками, тощо, на вирішення яких першочергово скеровуює кошти Зимноводівська сільська рада. Органи управління Зимноводівської ОТГ:

  • розуміють важливість дошкільної освіти для економічного та освітнього розвитку громади, беруть активну участь у розробленні та організації змісту дошкільної освіти;
  • створюють належні умови для здобуття дітьми, зокрема з особливими освітніми потребами, дошкільної освіти;
  • організовують наукове, програмно-методичне, кадрове, матеріальне забезпечення діяльності педагогічних працівників у сфері дошкільної освіти, їх підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та атестації;
  • забезпечують організоване оздоровлення дітей дошкільного віку в літньо-оздоровчий період;
  • забезпечують соціальний захист, охорону життя, здоров'я та захист прав учасників освітнього процесу й обслуговуючого персоналу в ЗДО.

Однак, поруч із удосконаленням інфраструктурного забезпечення важливого значення набуває:

-   проблема розвитку  педагогічних працівників, впровадження інноваційних технологій та  

    методик у практику дошкільного виховання;

-   загострена проблема проведення зовнішнього капітального ремонту приміщення ЗДО;  

-   проведення благоустрою території ЗДО;

-   забезпечення  проведення внутрішнього капітального ремонту приміщення ЗДО.

     Як засвідчила практика, системний підхід, спланована та продумана організація роботи  закладу дошкільної освіти в умовах децентралізації, дає добрі сходи на ниві освітньої діяльності, вирішення проблеми розвитку життєвого простору та створення розвивального ігрового забезпечення.

 

 

 

                                        Директор ЗДО

с. Лапаївка                                                                              /О. Мота/