ЗДО с. Лапаївка
Адміністрація

 

        Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», з метою створення системи координації дій, керуючись Статутом ЗДО та Правилами внутрішнього трудового розпорядку у закладі дошкільної освіти встановлено такий розподіл обов’язків між членами адміністрації ЗДО:

 

 

◊  директор Мота О.С. організовує всю роботу ЗДО згідно зі Статутом, несе відповідальність за створення безпечних

умов працівників, за ведення діловодства, організацію роботи з кадрами, дотримання норм трудового законодавства;

 

◊  методист Будинчук Г.С. є заступником директора ЗДО з питань освітньо-виховного процесу, організовує

методичну роботу з педкадрами, здійснює всі види контролю, є відповідальною за організацію роботи з попередження  

дитячого травматизму;

 

 ◊  завгосп Кубська Н.І. є заступником директора ЗДО з питань господарської роботи, здійснює контроль за

роботою обслуговуючого персоналу, відповідає за облік та економію енергоносіїв, є матеріально відповідальною особою,

проводить інструктажі з охорони праці з обслуговуючим персоналом;

 

◊  старша медична сестра Криштановська С.О. відповідає за організацію харчування дітей, за організацію

фізкультурно-оздоровчої роботи, медичне обслуговування дітей, забезпечує контроль за дотриманням режиму дня та

навчальних навантажень згідно з віком дитини; профілактику травматизму, спалаху гострих кишкових інфекцій і

харчових отруєнь; проводить бесіди та лекції з батьками та працівниками ЗДО щодо здорового способу життя, профілактики травматизму, інфекційних захворювань.  

 

 

    Адміністрація ЗДО веде обліково-звітну та медичну документацію у порядку, встановленому МОН та МОЗ України.