ЗДО с. Лапаївка
Наш дитячий садок

 

 

"ДИТЯЧИЙ  САДОК  МОЄЇ  МРІЇ"

 

 

                          

                            Г І М Н 

                 ЗДО "Світлячок" с. Лапаївка

 

          Подивись, подивись, Світлячок літає

          У садок, у садок діток закликає.

          Має він у руці ліхтарик маленький

          І вогник співає пісню веселеньку!

          

                   Приспів 

              Смішна комашина у садочку живе,

              Смішна комашина діточок береже,

              Смішна комашина, маленька на зріст

              Та дуже великий, великий артист!

 

          А коли ми без мам будем сумувати

          Стане всіх малюків Світлячок розважати,

          І дівчат, і хлоп'ят він розвеселяє

          І у ігри також залюбки пограє!

 

                  Приспів

               Смішна комашина у садочку живе,

               Смішна комашина діточок береже,

               Смішна комашина, маленька на зріст

               Та дуже великий, великий артист!

 

 

 

 

ЗАКЛАД  ДОШКІЛЬНОЇ  ОСВІТИ

 

с. Лапаївка

 

Зимноводівської сільської ради

  Львівського району

Львівської області

                                                                                                 

https://lapdnz.lvivedu.com/

 

     ЗДО с. Лапаївка загального розвитку, заснований у 1987 році. З 01.03. 2019 р. знаходиться у комунальній власності Зимноводівської сільської ради через уповноважений нею орган – відділ освіти, молоді та спорту Зимноводівської сільської ради.

     Приміщення типове, розраховане на 160 місць, 7 вікових груп.

На даний час у ЗДО с. Лапаївка виховується 164 дітей, функціонує 6 вікових груп: 

 

№ з/п

Вікова група

Кількість груп

Кількість дітей

Назва групи

1.

група раннього віку

1

23

«Росинка»

2.

ІІ молодша група №1

1

22

«Левеня»

3.

ІІ молодша група №2 

1

29

«Теремок»

4.

Середня група 

1

31

«Веселий колобок»

5.

Старша група №1 

1

33

«Колосок»

6.

Старша група №2 

1

26

«Рукавичка»

 

4 інклюзивних групи:

 

*   ІІ молодша група №2 (4 р. ж.) - 1 дитина;

*   середня група  (5 р. ж.) – 3 дитини;

*   старша група №1 (6 р. ж.) - 3 дитини;

*   старша група №2  (6 р. ж.) – 4 дитини

– всього 11 інклюзивних дітей у 4 інклюзивних групах.

    Тут працює 37 осіб, з них – 17 педагогів з фаховою вищою педагогічною освітою і обслуговуючого персоналу - 20 особа.

 

     Директор – Мота Ольга Степанівна, працює в ЗДО с. Лапаївка з 1987р.,

«Відмінник освіти України»,

нагороджена знаком «Василь Сухомлинський»,

Заслужений працівник освіти України.

      Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) с. Лапаївка здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти та програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», програми розвитку для старших дошкільнят «Впевнений старт», Статуту ЗДО с. Лапаївка.

 

     ЗДО організовує освітній процес за пріоритетними напрямками:

 • фізкультурно-оздоровчий;
 • національно-патріотичний.

        Головною метою ЗДО с Лапаївка є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб у нагляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового, духовного розвитку.

     Діяльність закладу дошкільної освіти спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

 • збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей;
 • формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів;
 •  забезпечення соціальної адаптації і готовності до навчання в школі.

     Головне призначення ЗДО с. Лапаївка – виростити дитину щасливою,

створити сприятливі умови для розвитку у дітей дошкільного віку системи ціннісних ставлень до світу та самих себе.

     Головною метою діяльності ЗДО с. Лапаївка є виховання фізично здорової та духовно багатої особистості на засадах національної культури, надбань народної педагогіки та християнського виховання та зміцнення здоров’я кожної дитини через використання ефективних фізкультурно-оздоровчих заходів на основі диференційованого підходу.

     Серед багатьох чинників, що забезпечують необхідний рівень фізичного та психічного розвитку дитини в ЗДО є правильно організований режим дня, який відповідає віковим психофізіологічним особливостям та задоволенні потреб організму у сні, відпочинку, харчуванні, діяльності, рухах.

     У нашому ЗДО учасниками освітньо-виховного процесу, окрім вихователів, є інші спеціалісти: практичний психолог, вчителі-логопеди, медичні працівники, музичні керівники, керівник гуртка, інструктор з фізкультури. Режим дня в дитячому садку багатоваріативний тому, що враховує всі можливі нестандартні ситуації: несприятливі погодні умови, карантинні обмеження, бажання батьків приводити та забирати дитину у зручний для них час. Режим дня може змінюватися з деяких об’єктивних причин, наприклад, якщо у ЗДО недостатність персоналу. Оптимальним виходом з такого становища ми вважаємо залучення до роботи з дошкільнятами групи спеціалістів: психолога, вчителя-логопеда, музичного керівника, інструктора з фізкультури. Вони організовують заняття, ігри, прогулянки, індивідуальну роботу та іншу, цікаву для дітей діяльність.

     Плануючи освітню роботу своєї вікової групи вихователі проводять заняття індивідуальної та групової форми організації: тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, підсумкові та інші. Така розмаїтість форм організації змісту навчання створює чималі можливості для забезпечення розвитку дітей і реалізації завдань змісту освіти в ЗДО.

     У нашому ЗДО в 4-ох інклюзивних групах створена нова система стосунків, побудована на традиціях «великої сім'ї». Це надає дітям можливість передавати одне одному чималий досвід природним шляхом, а не лише на спеціалізованих заняттях. Кожна дитина виконує в такій «суспільній сім’ї» кількі функцій – вона старша відносно маленьких і маленька відносно старших. Вона навчає одних і навчається в інших, когось захищає, про когось піклується. У таких групах легше виховати в дитині здатність співчувати, гуманність, милосердя, успішно формувати почуття відповідальності.

     Особливої актуальності в сучасній дошкільній освіті набуває поглиблене вивчення системи національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку.

     Педагоги ЗДО с. Лапаївка ефективно використовують різні напрямки роботи з дошкільнятами, доцільно поєднують традиційні та нетрадиційні підходи в освітньо-виховному процесі та ефективно їх застосовують у своїй практично-освітній діяльності.

     Продовжуємо вдосконалення системи християнського виховання в освітній діяльності зі старшими дошкільнятами на основі гурткової роботи з народознавства в поєднанні з християнським вихованням «Стежиною духовності». Педагогічні працівники вміло вводять дітей у систему християнських цінностей: добра, любові, милосердя, залучаючи при цьому не тільки до духовних традицій українського народу, але й формують у дітей дошкільного віку основи моральної поведінки, допомагають пізнавати навколишній світ.

     Невід’ємна складова змісту освітнього процесу – розумове виховання. Для його здійснення застосовується повсякденне життя дитини. Але основною формою організованої освітньої діяльності у закладі дошкільної освіти залишаються заняття з різних розділів програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та програми розвитку дитини для старших дошкільнят «Впевнений старт».

     Педагоги у ЗДО с. Лапаївка – люди творчі, з яскраво вираженим новаторським духом, які завжди першими сприймають все нове. Це категорія педагогів здатна розв’язати нестандартні завдання. Вони не лише сприймають нововведення, освоюють їх, а й самі є активними творцями, розробниками педагогічних інновацій, творчих виступів, ідей. У їх творчих доробках багато цікавих програм, розробок, які ретельно використовуються в практичній діяльності педагогічного колективу закладу освіти     с. Лапаївка.

     Ключовими напрямками діяльності закладу освіти є розвиток творчості вихователя, стимулювання пошуків цікавих нестандартних ідей, нових дійових форм навчання і виховання у роботі з дошкільнятами.

     На початку навчального року проводиться моніторинг визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі за такими факторами оцінювання освітніх ліній Базового компоненту дошкільної освіти:

 • фізичний розвиток і здоров’я дитини;
 • соціальний розвиток;
 • природничо-екологічний розвиток;
 • предметно-практична діяльність та художньо-естетичний розвиток;
 • ігрова діяльність;
 • сенсорно-пізнавальний розвиток;
 • мовленнєвий розвиток.

     Сьогодні педагогічний колектив ЗДО с. Лапаївка працює над вирішенням таких пріоритетних завдань:

*   удосконалення системи народознавчої діяльності щодо зміцнення духовного потенціалу, формування національної свідомості та основ патріотизму у дошкільнят;

*   збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей дошкільного віку шляхом використання нетрадиційних форм роботи з фізичного виховання, як засобу охорони їх життя та зміцнення здоров'я;

*   раціональне поєднання традиційних та інтерактивних форм методичної роботи щодо організації національного виховання за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та Базового компоненту дошкільної освіти.   

       Зимноводівська сільська рада, колектив ЗДО с. Лапаївка разом з батьками створили всі умови для того, щоб дітям було затишно, цікаво, щоб вони повноцінно розвивалися відповідно до своїх індивідуальних здібностей.

     Педагогічний колектив ЗДО с. Лапаївка одностайний в єдиному: «Дальший поступ дошкілля, а, відтак, кожна його зернина, посіяна на освітянській ниві дошкільного закладу, дасть добрі сходи».

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               О. Мота,           

директор ЗДО с. Лапаївка