ЗДО с. Лапаївка
Результати моніторингу якості освіти

    Моніторинг освітньої діяльності ЗДО с. Лапаївка

2021 – 2022 н.р.

     Для забезпечення якості освіти в закладі дошкільної освіти  щороку проводиться моніторинг освітньої діяльності тричі за навчальний рік – на початку навчального року, в середині року та наприкінці навчального року. Заклад використовує регіональну модель моніторингу дошкільної освіти відповідно до Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське довкілля». За допомогою даного моніторингу визначається рівень реалізації освітньої програми розвитку закладу, рівень фізичного та психічного розвитку вихованців, стан здоров’я вихованців, рівень адаптації новоприбулих дітей до умов закдаду, готовність дітей старших груп до шкільного навчання, відповідність розвиваючого освітнього середовища стандартам. Основними методами діагностики є спостереження, бесіди і аналіз результатів діяльності. Основним інструментарієм є кваліметричні моделі, карти спостережень та показники щодо рівня розвитку компетенцій дошкільників відповідно до освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти.