ЗДО с. Лапаївка
Доктор радить, консультує, інформує

 

МЕДИЧНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ

 

      Медичне обслуговування дітей ЗДО с. Лапаївка здійснюється лікарською амбулаторією села Лапаївка на безоплатній основі на підставі наказу №33 МОЗ України від 23.02. 2000 року.

      Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

     Заклад освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

     У ЗДО є медичний блок, який складається з медичного кабінету, ізолятора з окремим входом. Склад і площа медичних приміщень достатня і відповідає вимогам «Санітарних правил облаштування і утримання закладів освіти». Медичне обладнання та медичний інструментарій представлені у достатньому обсязі.

     У медичному кабінеті працюють лікар-педіатр (посада якої входить до штату лікарської амбулаторії) та старша медична сестра, посада якої входить до штату закладу освіти.

     У своїй роботі лікар-педіатр і медична сестра закладу освіти керуються чинним законодавством, нормативно-правовими актами охорони здоров’я, освіти та науки, Положенням про медичний кабінет.

 

    

 

      Основні завдання лікаря-педіатра та медичної сестри ЗДО:

 

 • Постійний контроль за станом здоров’я дітей.
 • Проведення обов'язкових медичних оглядів дітей.
 • Проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень у порядку і в терміни, встановлені МОЗ України.
 • Надання невідкладної медичної допомоги дітям у разі гострого захворювання або травми.
 • Здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотримання раціонального режиму навчального навантаження.
 • Контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічного режиму.
 • Проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників ЗДО.
 • Ведення звітно-облікової медичної документації в порядку, встановленому МОЗ України.

 

 

Медична сестра ЗДО здійснює:

 • Медичні огляди дітей при прийомі в ЗДО та здійснює медичний контроль за перебігом періоду адаптації.
 • Здійснює щоденні огляди дітей щодо виявлення у них ознак захворювань.
 • Оглядає дітей 1 раз в місяць щодо виявлення педикульозу, грибкових захворювань, корости та інших захворювань шкіри.
 • Бере участь у плануванні та проведенні обов’язкових медичних оглядів. Проводить аналіз стану здоров'я дітей за результатами обов'язкових медичних оглядів, розробляє план оздоровлення, здійснє контроль за виконанням рекомендацій фахівців.
 • Складає план проведення профілактичних щеплень та забезпечує його виконання.
 • Передає дані про проведені профілактичні щеплення та результати обов’язкових медичних оглядів у лікувально-профілактичні заклади за місцем проживання та спостереження дитини.
 • Інформує батьків і педагогічний персонал про лікувально-профілактичні заходи, проведення яких передбачається, їх результати, в тому числі профілактичні щеплення та.
 • Веде облік медичного обладнання, лікарських засобів та виробів медичного призначення, імунобіологічних препаратів, дотримується правил і термінів їх зберігання та використання, забезпечувати своєчасне поповнення.
 • Здійснює контроль за організацією рухового режиму дітей, проведенням оздоровчо-фізкультурних заходів і їх впливом на організм дитини, за проведенням заходів щодо загартування.
 •  Забезпечує контроль за дотриманням режиму дня та навчальних навантажень згідно з віком дитини; профілактику травматизму, спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь, отруєнь рослинами та грибами.
 • Здійснює заходи щодо ізоляції хворих дітей, спостереження за дітьми, які були в контакті з інфекційними хворими, та проводити протиепідемічні заходи в порядку, встановленому МОЗ України.
 • Здійснює контроль за своєчасністю проходження обов’язкових ммедичних оглядів працівниками ЗДО.
 • Проводить бесіди та лекції з дітьми, батьками та працівниками ЗДО щодо здорового способу життя, профілактики травматизму, інфекційних захворювань, у тому числі Сніду та захворювань, що передаються статевим шляхом.

 

 • Веде таку обліково-звітну та медичну документацію у порядку, встановленому3 МОЗ України:
 1. Медичну карту дитини (ф. 026/0) – для ЗДО;
 2. Контрольну карту диспансерного нагляду (ф. 030/0);
 3. Карту профілактичних щеплень (ф. 064/0);
 4. Журнал обліку профілактичних щеплень (ф. 064/0);
 5. Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре, професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення (ф. 058/0);
 6. Журнал обліку інфекційних захворювань (ф. 068/0);
 7. Журнал обліку роботи з гігієнічного виховання (ф. 038/0).