ЗДО с. Лапаївка
Безпека життєдіяльності в ЗДО

ЗАКЛАД  ДОШКІЛЬНОЇ  ОСВІТИ  с. ЛАПАЇВКА

 

 

 

 

НАКАЗ

 

                                                                             № 04

04. 01. 2022 р.

 

«Про проведення

Тижня безпеки дитини

у закладі дошкільної освіти

с. Лапаївка»

 

     Серед актуальних завдань, які вирішує сьогодні заклад дошкільної освіти, чільне місце належить проблемам виховання у дошкільників основ безпеки життєдіяльності. Освітньо-виховна робота з дітьми дошкільного віку повинна забезпечити необхідний рівень знань дитини для безпечного перебування в навколишньому середовищі та вироблення в неї елементарних, доступних віку норм поведінки у надзвичайних ситуаціях. Це відображено у Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні, який має на меті забезпечення достатнього рівня психофізичного розвитку та необхідної компетенції дитини для безпечного перебування у навколишньому природному середовищі.

     Виходячи з зазначеного, та з метою поліпшення якості освітньо-виховної роботи з дошкільниками з питань особистої безпеки та захисту здоров’я дітей від негативних впливів довкілля та життя у надзвичайних ситуаціях, удосконалення теоретичних знань і практичних навичок педагогічних працівників з формування у дітей дошкільного віку ціннісного ставлення до власного життя і здоров’я, пропаганди здорового способу життя серед дітей та їх батьків, кращого педагогічного досвіду з проблем виховання та організації заходів із запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, інтеграції суспільного та родинного виховання з проблем безпеки життєдіяльності дитини,

 

н а к а з у ю:

 

1.   Проводити один раз на квартал Тиждень безпеки дитини. Останній тиждень лютого,  

      травня, листопада.

2.   Для узагальнення всієї роботи з формування основ безпеки життєдіяльності та підготовки  

      дітей до літнього відпочинку провести Тиждень безпеки дитини в останній тиждень    

      травня поточного року.

3.   Всім учасникам особливу увагу звертати на виконання вимог техніки безпеки під час

      практичного відпрацювання заходів Тижня безпеки дитини.

 

4.   Вихователю-методисту Будинчук Галині Степанівні:

       4.1.   Зробити у методичному кабінеті підбірку методичної і дитячої художньої літератури,   

               картин, плакатів, конспектів занять, бесід про умови перебування дитини вдома, на

               подвір’ї, на відпочинку тощо, посібників для ігор і занять.

                                                                                             До 10.02. 2022р.

 1. 2.  Скласти план проведення Тижня безпеки дитини.

                                                                                             До 20.01. 2022р.

 1. 3.  Провести з педагогічними працівниками та обслуговуючим персоналом освітньо-методичні бесіди щодо             підготовки та проведення заходів Тижнів безпеки дитини.

                                                                                             До 22.01. 2022р.

 1. 4.  Запросити співробітників управління з питань надзвичайних ситуацій, лікувальних закладів, служб пожежної охорони району, батьків чи осіб, що їх замінюють для безпосередньої участі в заняттях, іграх, конкурсах, бесідах.
 2. 5.  Розмістити у групових приміщеннях ЗДО інформацію агітаційно-пропагандистського характеру для батьків про надзвичайні ситуації та захист дітей від наслідків.

                                                                                             До 20.01. 2022р.

 1. 6.  Висвітлити матеріали проведення Тижня безпеки дитини на сайті ЗДО с. Лапаївка.
 1. Педагогічним працівникам:
  1. 1.  Наповнити конкретним змістом освітньо-виховної роботи плани заходів Тижня безпеки дитини (тематичні заняття, різні види ігор з елементами безпеки життя, читання творів дитячої художньої літератури, конкурси, змагання, моделювання правильної поведінки, аналіз небезпечних ситуацій тощо).
  2. 2.  Приділити особливу увагу при плануванні та проведенні заходів організації рухової активності дошкільників через ігри і заняття, що складають різні рівні фізичного та емоційного навантаження.
  3. 3.  Підготувати консультації для батьків з питань формування безпечної поведінки в різних екстремальних ситуаціях, довкіллі.

                                                                                              До 28.02. 2022р.

       6.   Вивчати і поширювати кращий досвід родинного виховання з проблемами безпеки життєдіяльності дітей.

                                                                                              Постійно.

       7.   Обговорити підсумки проведеної закладом дошкільної освіти роботи з формування основ безпеки життя дітей на

             виробничій нараді.

       8.  Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

                                    Директор ЗДО

                                   с. Лапаївка                                                 /О. Мота/

       

 

ЗАКЛАД  ДОШКІЛЬНОЇ  ОСВІТИ  с. ЛАПАЇВКА

 

 

 

 

НАКАЗ

 

                                                                             № 05

05. 01. 2021 р.

 

«Про проведення

Тижня безпеки дитини

у закладі дошкільної освіти

с. Лапаївка»

 

     Серед актуальних завдань, які вирішує сьогодні заклад дошкільної освіти, чільне місце належить проблемам виховання у дошкільників основ безпеки життєдіяльності. Освітньо-виховна робота з дітьми дошкільного віку повинна забезпечити необхідний рівень знань дитини для безпечного перебування в навколишньому середовищі та вироблення в неї елементарних, доступних віку норм поведінки у надзвичайних ситуаціях. Це відображено у Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні, який має на меті забезпечення достатнього рівня психофізичного розвитку та необхідної компетенції дитини для безпечного перебування у навколишньому природному середовищі.

     Виходячи з зазначеного, та з метою поліпшення якості освітньо-виховної роботи з дошкільниками з питань особистої безпеки та захисту здоров’я дітей від негативних впливів довкілля та життя у надзвичайних ситуаціях, удосконалення теоретичних знань і практичних навичок педагогічних працівників з формування у дітей дошкільного віку ціннісного ставлення до власного життя і здоров’я, пропаганди здорового способу життя серед дітей та їх батьків, кращого педагогічного досвіду з проблем виховання та організації заходів із запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, інтеграції суспільного та родинного виховання з проблем безпеки життєдіяльності дитини,

 

н а к а з у ю:

 

1.   Проводити один раз на квартал Тиждень безпеки дитини. Останній тиждень лютого,  

      травня, листопада.

2.   Для узагальнення всієї роботи з формування основ безпеки життєдіяльності та підготовки  

      дітей до літнього відпочинку провести Тиждень безпеки дитини в останній тиждень    

      травня поточного року.

3.   Всім учасникам особливу увагу звертати на виконання вимог техніки безпеки під час

      практичного відпрацювання заходів Тижня безпеки дитини.

 

4.   Вихователю-методисту Будинчук Галині Степанівні:

       4.1.   Зробити у методичному кабінеті підбірку методичної і дитячої художньої літератури,   

               картин, плакатів, конспектів занять, бесід про умови перебування дитини вдома, на

               подвір’ї, на відпочинку тощо, посібників для ігор і занять.

                                                                                             До 10.02. 2021р.

 1. 2.  Скласти план проведення Тижня безпеки дитини.

                                                                                             До 20.01. 2021р.

 1. 3.  Провести з педагогічними працівниками та обслуговуючим персоналом освітньо-методичні бесіди щодо             підготовки та проведення заходів Тижнів безпеки дитини.

                                                                                             До 22.01. 2021р.

 1. 4.  Запросити співробітників управління з питань надзвичайних ситуацій, лікувальних закладів, служб пожежної охорони району, батьків чи осіб, що їх замінюють для безпосередньої участі в заняттях, іграх, конкурсах, бесідах.
 2. 5.  Розмістити у групових приміщеннях ЗДО інформацію агітаційно-пропагандистського характеру для батьків про надзвичайні ситуації та захист дітей від наслідків.

                                                                                             До 20.01. 2021р.

 1. 6.  Висвітлити матеріали проведення Тижня безпеки дитини на сайті ЗДО с. Лапаївка.
 1. Педагогічним працівникам:
  1. 1.  Наповнити конкретним змістом освітньо-виховної роботи плани заходів Тижня безпеки дитини (тематичні заняття, різні види ігор з елементами безпеки життя, читання творів дитячої художньої літератури, конкурси, змагання, моделювання правильної поведінки, аналіз небезпечних ситуацій тощо).
  2. 2.  Приділити особливу увагу при плануванні та проведенні заходів організації рухової активності дошкільників через ігри і заняття, що складають різні рівні фізичного та емоційного навантаження.
  3. 3.  Підготувати консультації для батьків з питань формування безпечної поведінки в різних екстремальних ситуаціях, довкіллі.

                                                                                              До 28.02. 2021р.

       6.   Вивчати і поширювати кращий досвід родинного виховання з проблемами безпеки життєдіяльності дітей.

                                                                                              Постійно.

       7.   Обговорити підсумки проведеної закладом дошкільної освіти роботи з формування основ безпеки життя дітей на

             виробничій нараді.

       8.  Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

                                    Директор ЗДО

                                   с. Лапаївка                                                 /О. Мота/

  

 

 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ  

ТИЖНЯ БЕЗПЕКИ

 

ЛИСТОПАД 

 

« Безпека на вулицях міста, села»

 

дні

тижня

молодша група

середня група

старша група

понеділок

Хто найголовніший на вулиці.

Правила поведінки на вулиці.

Дорожній рух

та дорожні знаки.

вівторок

Наш друг світлофор.

Правила поведінки

в громадському транспорті.

Перехід вулиці.

Світлофор, зебра.

середа

Транспорт на вулиці

Дорожні знаки, які нам допомагають.

Правила безпечної поведінки на вулиці.

четвер

Вулиця не для гри.

Вулиця не для гри.

Правила безпечної поведінки в дворі.

п’ятниця

Безпечна поведінка на вулицях і дорогах.

Правила  пішохода.

Твоя безпека

на вулиці

 /узагальнення/

 

 

 

 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ  

ТИЖНЯ БЕЗПЕКИ

 

 

« Особиста безпека дитини»

 

дні тижня

молодша група

середня група

старша група

понеділок

Безпечні та небезпечні ігри та іграшки

Безпечна поведінка

в довкіллі

Світ небезпечних предметів

вівторок

Небезпека від вогню

Небезпека в побуті

Небезпека в грі

середа

Небезпека в природі

Безпека дитячих ігор

та іграшок

Пожежна безпека

четвер

Світ небезпечних предметів

Поведінка з незнайомими людьми

Небезпека в природі

п’ятниця

Здоров’я дитини

Пожежна безпека

Екстремальні ситуації

 

 

 

 

Орієнтовний план проведення

організованої навчально-пізнавальної роботи

з дітьми під час тижня безпеки дитини

 

Молодші та середні групи

Понеділок – електроприлади – наші помічники та небезпека від них.

 Мета: сформувати поняття про те, що побутові елект­роприлади небезпечні для дітей, тому що живляться електричним струмом; закріпити і поглибити знання дітей про функції деяких побутових електроприладів: холодильника, міксера, пилосмока, електродуховки (допомагають зберегти харчові продукти від псуван­ня, полегшують прибирання квартири, допомагають швидко приготувати смачні креми, молочні коктейлі, морозиво, спекти пиріжки, торти, тістечка); розвивати зв’язне мовлення дітей під час опису електроприладів; розвивати мислення, увагу під час відгадування зага­док; виховувати обережність, слухняність.

Форми роботи:

 1. Розгляд малюнків із зображенням електроприладів.
 2. Екскурсія на кухню з метою ознайомлення з електроприладами.

 

Вівторок – «Щоб не сталося біди» (ознайомлення з правилами протипожежної безпеки).

Мета: узагальнити та закріпити знання дітей про деякі правила протипожежної безпеки: сірниками гратися не можна — гра з вогнем призводить до пожежі; якщо сталася пожежа — не ховатися під стіл, у шафу, під ліжко, а звати на допомогу; при­чини виникнення пожежі, про нелегку працю по­жежників; навчати оцінювати вчинки персонажів казки; розвивати пам’ять, мислення, бажання до­тримуватися правил пожежної безпеки; виховувати дбайливе ставлення до довкілля.

Форми роботи:

 1. Перегляд вистави на фланелеграфі «Козенята і вовк». Бесіда за нею.
 2. Перегляд діафільму «Про добро та зло вог­ню».
 3. Розгляд малюнків та іграшок – пожежний транспорт.

 

 

 

 

 

Середа – «Ведмедик захворів» (ліки та хімічні речовини).

Мета: закріпити знання дітей про працю лікаря та медсестри (лікар оглядає хворих, виписує рецепти, призначає лікування; медсестра ставить компреси, дає ліки, робить уколи, перев’язки); показати найпростіші способи догляду за хворим (дати мікстуру, перев’язати пальця, поставити компрес); закріпити знання дітей про правила гігієни під час їжі (перед вживанням їжі треба мити руки з милом; добре пережовувати їжу із закритим ротом, не розмовляти, не пустувати за столом); про те, що не можна брати до рота неїстівні предмети, особливо ліки — від цього можна захворі­ти; розвивати виразність мови під час спілкування з хворим ведмедиком, виховувати співчуття до хворого, бажання допомогти, полікувати.

Демонстраційний матеріал: сюжетні картинки про працю лікаря та медсестри; ліки у пляшечці для вед­медика; бинт, вата для компресу; іграшковий термо­метр.

Форми роботи:

 1. «Добрий лікар Айболить». Читання вірша К.Чуковського «Айболить». Бесіда за змістом.
 2. Спостереження за працею медсестри, огляд медкабінету у дитячому садку. Де і як зберігаються ліки у медсестри, для чого вони потрібні.
 3. «Зовсім це не іграшки» (аерозольні балончики, хімічні речовини, косметика).
 4. Ми не їжа, не цукерки — нас до рота не бери (клей, мило, пластилін, ліки, ґудзики тощо).

 

Четвер – «Наша квартира» (особиста безпека вдома).

Мета: вчити дітей обережно поводити себе наодинці вдома: не виходити на балкон; що не можна робити, коли сам вдома (вмикати елект­ричний струм, газ, брати гострі предмети, сірники); виховувати дбайливе ставлення до особистого здоров’я.

Форми роботи:

Бесіда «Бачив я не раз, як вмикає мама газ».

Бесіда «Лежать у столі виделки, шило і ножі».

Бесіда «Ох і любить наш Антон вийти на балкон».

П’ятниця – «Сонце, вітер, дощ» – правила поведінки.

Мета: узагальнити знання дітей про різні природні явища: дощ, грозу, сніг, вітер, туман, грім; учити по­казувати рухами різні явища: сприяти вихованню адекватно правильної поведінки під час різних явищ природи; правильно підбирати одяг залежно від погоди у грі «Одягни ляльку на про­гулянку».

Форми роботи:

 1. Заучування заклички «Іди, іди, дощику, зварю тобі борщику!».
 2. Заучування заклички «Вийди, вийди, сонечко!».
 3. СХД – зобразимо погоду.
 4. Дидактична гра «Одягни ляльку на прогулянку».

 

 

Орієнтовний план проведення

організованої навчально-пізнавальної роботи з дітьми

під час тижня безпеки

Старші групи

Понеділок – «Електроприлади – наші помічники та небезпека від них».

         Мета: продовжувати формувати уявлення про небезпеку електричного струму, недопустимість користування електричними приладами. Закріплювати знання про причини виникнення пожежі, вчити правил поведінки під час пожежі. Закріпити в пам’яті номери телефонів екстрених служб «101», «102», «103». Виховувати уважність та пильність, бажання піклуватися про себе та своє здоров’я.

Форми роботи:

Бесіда з дітьми про правила безпеки при користуванні домашніми механічними та електроприладами.

 

Вівторок – «З вогнем погані жарти – жартувати з ним не варто».

Ознайомлення з правилами поведінки при виникненні пожежі

Мета: узагальнити знання дітей про користь і шкоду вогню, причини виникнення пожеж, правила поведінки під час пожеж і протипожежні заходи; учити правильно набирати за телефоном номер «01», повідомляти про пожежу, чітко називати свою адресу; закріпити назви протипожежного інвентарю (багор, відро, лопата, вогнегасник), підручні засоби гасіння пожежі (малий вогонь затоптати, закидати піском або землею, залити водою; якщо загорівся електроприлад — не гасити водою, а накрити ковд­рою); учити дітей інтонаційно, виразно передавати мову персонажів, розвивати мовлення, дикцію; ви­ховувати гуманність, чуйність, бажання допомогти тим, хто потрапив у біду.

Форми роботи:

     1.  Наслідки пустощів із сірниками.

     2.  Екскурсія-огляд: протипожежний інвентар дитсадка (пожежні щити, рукава, вогнегасники).

     3.  Поведінка під час пожежі.

     4.  «Наш номер «01» (праця пожежників).

 

Середа – «Ліки сам не бери, щоб не трапилось біди» (ліки та хімічні речовини)

Мета: згадати з дітьми про те, чому трапляються отруєння ліками; закріпити знання про те, що дітям не можна самим брати ліків, це роблять тільки дорослі; смачні та яскраві ві­таміни — це теж ліки і їх не можна багато вживати, при­гощати ними товариша; що робити у випадку, якщо хтось отруївся ліками; розвивати логічне мислення, підводити дітей до самостійних виснов­ків, виховувати чуйність, учити свідомо ставитися до свого здоров’я.

Форми роботи:

Бесіди:

Смачні вітаміни.

Бабусині пігулки.

Четвер – «Сам вдома» (особиста безпека вдома)

         Мета: продовжувати знайомити дітей із небезпечними ситуаціями, які можуть виникнути, коли сам вдома, які речі, предмети  не можна брати для користування без дозволу дорослих (гострі предмети, електроприлади, харчові добавки, ліки та ін.). Вчити бути уважним і розсудливим при виборі місця для гри. Виховувати дбайливе ставлення до свого здоров’я та здоров’я оточуючих.

Форми роботи:

 1. Бесіда «Вікно – джерело небезпеки».

2.Ігри-моделювання: «Поранила пальчик».

 1. Дидактична гра «Виклич рятувальників за телефоном».

Загадування загадок про електроприлади.

П’ятниця – «Стихійні лиха: буря, ураган, гроза, град – ознайомлення з небезпекою для життя»

Мета: узагальнити знання дітей про бурю, ураган, грозу, град; учити розповідати про ці стихійні лиха, причини, ознаки, наслідки, спи­раючись на ілюстрації, результати дослідної діяльності, власні спостереження; формувати свідомо правильну поведінку під час бурі, гро­зи, урагану; як запобігти нещасним випадкам, які трапляються унаслідок стихійних явищ в природі; уміння надавати першу допомогу, виховувати бажання і готовність допомогти тим, хто потрапив у біду.

Форми роботи:

 1. Бесіда «Як утворюється вітер, на що він здатний, поведінка під час бурі, урагану».
 2. Бесіда «Як утворюються хмари, чому іде дощ (дослід про кругообіг води у природі), як по­водитися під час зливи, грози».

Нещасні випадки, перша допомога.

Розгляд дидактичних картин «Стихійні природні явища».

Бліц-опитування «Як я буду діяти».